Historie AKH

1991

Zrodila se myšlenka o srozumitelné a snadno použitelné homeopatii. Provedli jsme první zkoušky homeopatických léků s nestandardní potencí. Během následného výzkumu, který probíhal za asistence řady lékařů, lékárníků a veterinářů, se potvrdila jejich vysoká účinnost.

1994

Akademie klasické homeopatie započala svou edukační a osvětovou činnost. Jako vzdělávací a konzultační středisko byla zaregistrovaná na Živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy.

1996

Po létech usilovné práce se MUDr. Alexanderu Fesikovi povedlo vytvořit vzdělávací systém, který umožňuje srozumitelně uchopit rozsáhlé homeopatické vědění a zásadní poznatky snadno aplikovat v praxi.

1999

Státní úřad pro kontrolu léčiv schválil technologii výroby našich homeopatických léků s nestandardní potencí. Zahájili jsme výrobu homeopatik z řady „Česká homeopatie“.

2012

Akademie klasické homeopatie uspořádala I. homeopatický kongres věnovaný tématu „222 let od znovuobjevení principu podobnosti a 21 let od návratu homeopatie do Česka“. Setkání lékařů, farmaceutů a veterinářů se uskutečnilo v Ostravě ve dnech 14. a 15. dubna. Od té doby se stal homeopatický kongres každoroční událostí.

SOUČASNOST

Vedle vývoje nových homeopatických léků se snažíme neustále rozšiřovat možnosti vzdělávání. Pro odborníky z oblasti zdravotnictví organizujeme také homeopatické kazuistiky a letní seminář, otevíráme také nové vzdělávací kurzy s modernizovanou koncepcí výuky.