Co je to VPOIS

VPOIS je zkratka označující veřejně přístupnou odbornou informační službu. Tato služba je zřízená a provozovaná v souladu se zákonem o léčivech a obsahuje informace o všech léčivých přípravcích společnosti AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE spol. s r.o. Více naleznete v sekci „Homeopatická léčiva“.

Případné dotazy zasílejte na kontakty uvedené v příslušné sekci.

Zřizovatelem je společnost AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE spol. s r.o.